Stole i folketingssalen. Foto: Christoffer Regild, Folketinget
Stole i folketingssalen. Foto: Christoffer Regild, Folketinget

Bliv klædt på til demokratiets fest

25.04.19
Herlev Bibliotek guider dig til folketingsvalget 2019

Folketingsvalget står for døren. Vi skal vælge de politikere, som skal styre landet de kommende år. 

Besøger du biblioteket nu, så kan du komme i rette valgstemning og blive inspireret af vores udstilling med bøger om Christiansborg, partierne og politikerne. 

Valgkreds, forholdstalsvalg, spærregrænse… det er ikke altid let at hitte ud af alt det tekniske ved et folketingsvalg!

Derfor har vi her forsøgt at forklare nogle af de mest centrale begreber, du nok vil støde på:

Hvorfor kommer valget nu?

Det står i Grundloven, at folketingsvalg finder sted senest hvert fjerde år. Valget skal derfor nu senest foregå den 17. juni 2019. Statsministeren kan til enhver tid udskrive folketingsvalg.  

Folketingsvalgloven regulerer valgets rammer. Der er ingen regler for hvor lang tid, der går, fra udskrivelse til valgdag. Af praktiske grunde går der dog mindst 20-21 dage. 

Der bliver valgt 175 folketingsmedlemmer i Danmark, to på Færøerne og to i Grønland. 

Hvem kan stemme?

Borgere, der opfylder disse krav, kan stemme:

  • man skal være fyldt 18 år.
  • man skal have dansk statsborgerskab.
  • man skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • man må ikke være under værgemål, hvor man er frataget muligheden for at gøre noget juridisk bindende.

 

Hvad er en valg- og en opstillingskreds?

Danmark er opdelt i ti storkredse, som hver er tildelt et antal mandater – altså pladser i Folketinget. 

Storkredsene er opdelt i 92 opstillingskredse. Kandidaterne kan stille op i flere opstillingskredse, hvor man altså kan stemme på dem. Det skal dog være i den samme storkreds.

Hver storkreds har et antal kredsmandater og tillægsmandater. 

Hvad er forholdstalsvalg?

I Danmark har vi forholdstalsvalg. Det betyder, at mandaterne i Folketinget skal svare så præcist som muligt til stemmerne ved folketingsvalget. 

Det adskiller sig fra for eksempel Storbritannien, hvor partiet med flest stemmer får alle mandater i kredsen. 

Hvad er spærrereglen?

Spærrereglen betyder, at et parti på landsplan skal opnå mindst to procent af stemmerne for at komme i Folketinget.

Vinder et parti et mandat i en storkreds, kan det dog komme i Folketinget, selvom de ikke får to procent af stemmerne. 

Læs meget mere om dansk politik i bøgerne, vi anbefaler herunder. Eller læs om valg til både Folketinget og Europarlamentet HER – og husk at stemme!