Mål, vision og kerneopgave

Folkebibliotekernes formål beskrevet i lovens § 1 og 2: ”at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet …. gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet”

Herlev Biblioteks mål, vision og kerneopgave 

MÅL

At understøtte det enkelte menneskes medfødte nysgerrighed ved at fremme lyst og evne til at navigere i vidensamfundet

VISION

”Herlev Bibliotek skal være et åbent og dynamisk frirum, der understøtter personlig udvikling, læring, kulturel aktivitet og deltagelse i den demokratiske samfundsdebat”.

Visionen bygger på fire værdier:
• Åbenhed
• Kvalitet
• Neutralitet
• Dynamik

Værdierne er valgt i dialog med bibliotekets brugernævn og interesserede borgere i 2008.

Læs om Visioner og værdigrundlag for Herlev Bibliotek

KERNEOPGAVE

”Vi skaber lyst til …. læring” er bibliotekets dynamiske kerneopgave, som vi kan omformulere i forhold til de konkrete opgaver, vi løser i dagligdagen. Eksempelvis:

• Vi skaber lyst til debat og inviterer til deltagelse
• Vi skaber lyst til at dele viden og oplevelser
• Vi skaber lyst til at lære og mulighed for at være